מסמכים למשכנתא

אחד הדברים הכי חשובים לבנקאים בתיק משכנתא זה סדר. אתם רוצים שיתייחסו אליכם טוב יותר, תבואו עם תיק מסודר. תבואו עם מסמכים למשכנתא נכונים, אל תקשו על המערכת, אל תשלחו מלא מיילים עם כל מיני חצאי תמונות.

פשוט תקראו כאן איזה מסמכים למשכנתא להביא. תשיגו אותם. תצלמו אותם פיזית. תורידו אותם למחשב וככה תתחילו את התהליך.

אז מה צריך להכין:

טופס בקשה מלא על כל פרטיו (כולל חתימת מבקשי ההלוואה) – לא קיים בכל הבנקים.

צילום תעודת זהות של הלווים (כולל ספח פרטים אישיים)

צילום תעודת עולה (כל הדפים)

תעודת זכאות למשכנתא (לזכאים)

לווה / ערב שכיר: 3 תלושי משכורת אחרונים

לווה / ערב עצמאי: אישור רואה חשבון והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה

תדפיסי חשבון בנק מקוריים מחמישה חודשים אחרונים (של כל הלווים)

אישור על הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, ביטוח לאומי וכו’ – אם רלוונטי

צילום חוזה רכישה

נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל, ו/או אישור זכויות מחברה קבלנית (שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן) + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו)

מסמכים אחרים שיתבקשו לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

לבונים בבנייה עצמית / הרחבה:

בנוסף למסמכים הנ”ל, יידרשו גם המסמכים והאישורים הבאים:

תוכנית בנייה מאושרת + היתרי בנייה בתוקף

חוזה פיתוח / חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, או לחלופין העתק מנסח רישום מקרקעין המצביע על זכויותיכם בקרקע

מסמכים נוספים שיידרשו על ידי הבנק לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

מקור: אתר בנק פועלים

עוד בנושא

משכנתא לדירה
איזה פתרון קיים למסורבי משכנתא?
מידע נוסף על משכנתאות חוץ בנקאיות
משכנתא לעסקים
מחפשים הלוואה או משכנתא לעסקים קטנים?
דילוג לתוכן