ריבית בנק ישראל

מהי ריבית בנק ישראל?

ריבית בנק ישראל הינה הריבית אשר מפורסמת על ידי בנק ישראל. ריבית בנק ישראל מציינת את אמצע המרווח בין שיעור הריבית שבנק ישראל מלווה כסף לבין שיעור הריבית שהבנק מוכר כסף. בנק ישראל מלווה כספים לבנקים ומסחריים עליהם הוא גובהה ריבית וגם מאפשר להם לשמור כסף אצלו עליו הוא משלם ריבית. נקודת האמצע בין השערים הללו היא ריבית בנק ישראל אשר לה יש השפעה דיי גדולה על ערך הכסף במשק כולו.

מי קובע את ריבית בנק ישראל?

את ריבית בנק ישראל עד לתאריך ה-1 ביוני 2010 היה קובע נגיד בנק ישראל בהתאם לחוק בנק ישראל משנת 1954. החל מה-1 ביוני  2010 החולף החוק וקובע כי ריבית בנק ישראל תקבע על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל שהנגיד עומד בראשה.

מתי מתפרסמת ריבית בנק ישראל?

בעבר היה נוהג בנק ישראל לפרסם את הריבית לחודש הבא ביום שני שלפני רביעי האחרון לאותו חודש. החל מחודש מרץ 2017 החל לפרסם בנק ישראל את הריבית 8 פעמים בשנה, בחודשים פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר יפרסם בנק ישראל את הריבית ביום שני שלפני יום רביעי האחרון של החודש. בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר יפרסם הבנק את הריבית ביום שני השני בחודש. פרסום הריבית תמיד יהיה בשעה 16:00. במקרים חריגים רשאי בנק ישראל לשנות את הריבית במועד שהוא רואה לנכון ואינו ימתין לסוף החודש.

כיצד משפיעה ריבית בנק ישראל על משכנתאות והלוואות?

לריבית בנק ישראל יש השפעה על ערך הכסף בכל המשק וגם על שוק המשכנתאות, אך יחד עם זאת יהיה חשוב לציין כי הריבית היחידה שעלייה בנק ישראל ישפיע ישירות היא ריבית הפריים, וזאת מכיוון שהריביות בשאר מסלולי המשכנתא מושפעות מפרמטרים נוספים כמו תשואות אג”ח. כהשפעה על תחום המשכנתאות, המסלול היחיד שמושפע ישירות רק מריבית בנק ישראל הינו מסלול הפריים.

מהי הריבית המוצהרת וכיצד קשורה לפריים?

הריבית המוצהרת של בנק ישראל אשר נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק בסופה של כל תקופת נזילות. נהוג לבצע הכרזה זו מסוף שנת 1993 והיא משמשת כגורם בחינה לבנקים המסחריים שעל פייה הם משנים את שיעור הפיקדונות והאשראי בשקלים לא צמודים. בשנים האחרונות ריבית הפריים גבוהה בכ-אחוז וחצי מהריבית המוצהרת. בעבר, עד שנת 1998 היה לריבית המוצהרת חלק מרכזי בקביעת הריביות על הלוואות שבנק ישראל היה מעמיד לבנקים מסחריים.

מיהו בנק ישראל ומהם תפקידיו?

בנק ישראל הינו הבנק המרכזי בישראל אשר בראשו עומד נגיד בנק ישראל. הבנק פועל מכוחו של חוק בנק ישראל התש”ע-2010 אשר מחליף את חוק בנק ישראל תשי”ד-1954. תפקידיו המרכזיים של בנק ישראל הינם: תמיכה בפעילות סדירה של מטבע החוץ בישראל, ניהול המדיניות המוניטרית, לקיים פיקוח על מערכות בנקאיות על פי סמכויותיו, לשמש בנקאי של הממשלה ועוד.  מטרותיו העיקריות של הבנק לפי חוק בנק ישראל התש”ע-2010 הינם: שמירת יציבות המחירים וזאת כיעד מרכזי, תמיכה במטרות אחרות של הממשלה ובעיקר צמיחה תעסוקה וצמצום הפערים החברתיים וזאת בתנאי שעל פי דעתה של הוועדה המוניטרית הדבר לא יהווה פגיעה בהשגת יציבות מחירים לאורך זמן.

מהי ריבית הפריים וכיצד קשורה להלוואות?

ריבית פריים נקבעת על ידי הבנקים והיא צמודה לריבית בנק ישראל, גובה ריבית הפריים מבוסס על גובה ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי. ריבית הפריים הינה הבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מכמה סוגים כגון הלוואות ופיקדונות. עקרונית, כל בנק מסחרי קובע את ריבית הפריים עבור עצמו תוך התחשבות בריבית בנק ישראל. יתכנו הלוואות שיהיו על בסיס העלאת מרווח הפריים וימכרו בפריים “פלוס” ויתכנו הלוואות שימכרו בפריים “מינוס” כמו משכנתאות לדיור.

עוד בנושא

משכנתא לדירה
איזה פתרון קיים למסורבי משכנתא?
מידע נוסף על משכנתאות חוץ בנקאיות
משכנתא לעסקים
מחפשים הלוואה או משכנתא לעסקים קטנים?
דילוג לתוכן