תנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט  מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר mashcanta.info  ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

אתר mashcanta.info הוא אתר תוכן ומידע בתחום המשכנתאות. כל הקיים באתר זה הנו מידע כללי בלבד, מומלץ לבחון את כל מקרה לגופו, בתשומת לב אישית . כל המידע הקיים באתר זה אינו בא לשנות כל דין או הוראה רשמית.

המשתמש מאשר לאתר mashcanta.info להעביר לגופים מובילים מתחום מימון המשכנתאות – בנקים למשכנתאות, חברות ביטוח, חברות ייעוץ משכנתאות, משרדי עו”ד, מתווכים, שמאי מקרקעין וחברות אחרות (להלן “נותני שירות”) את הפרטים אותם מסר הגולש באופן רצוני וזאת על מנת שנותני השירותים יוכלו לסייע בתהליך המשכנתא.

אתר “mashcanta.info” אינו צד לכל הסכם שיחתם בין הגולש לנותני השירות ולא יהיה אחראי לטיב השירותים, מחירם והתאמתם לגולש ולצרכיו.

הגולש באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהנהלת האתר עושה הכול בכדי להציג מידע נכון, מדוייק ומעודכן באתר ייתכן והמידע באתר לא יהיה מעודכן או נכון.
הגולש באתר פוטר את הנהלת האתר מכל טענה ולא יסתמך בשום אופן על האמור באתר על מנת לקבל החלטות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת האתר ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר, בעליו או מי מטעמם בגין תכונות השימוש, המידע או הפרסומות או תוצאות חיפוש.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

הנהלת אתר “mashcanta.info” אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית לשרתי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת ולא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין הנהלת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

הנהלת אתר “mashcanta.info” ובעליו אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, הנהלת אתר “mashcanta.info” ובעליו אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר “mashcanta.info” או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר והמחייבים את המשתמש.

בקשה למשכנתא

עוד בנושא

משכנתא לדירה
איזה פתרון קיים למסורבי משכנתא?
מידע נוסף על משכנתאות חוץ בנקאיות
משכנתא לעסקים
מחפשים הלוואה או משכנתא לעסקים קטנים?
דילוג לתוכן